Het dossier ‘Biobrandstoffen’ heb ik geschreven en samengesteld voor de vakpagina Biotechnologie van Kennislink. Het dossier bevat de belangrijkste publicaties over biobrandstoffen die de afgelopen jaren zijn verschenen op Kennislink, overzichtelijk ingedeeld in hoofdstukken en voorzien van een samenvattende tekst.

Hier de introductie:

De huidige energiesituatie is met stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen, onzekerheden over de energievoorraden, en de uitstoot van CO2 onhoudbaar geworden. Daarom is er wereldwijd toenemende aandacht voor duurzame brandstof, gemaakt uit biomassa: biobrandstoffen.

Maak je biobrandstof uit algen of uit planten? Is biodiesel hetzelfde als bioethanol? En zijn die biobrandstoffen nou wel of niet goed voor het milieu? De ontwikkelingen rondom biobrandstof vliegen je om de oren; begrijpelijk als je het spoor een beetje bijster bent geraakt. Maar geen nood. Na dit samenvattende dossier – waarin de belangrijkste Kennislinkartikelen over biobrandstof gebundeld zijn -, heb je de boel weer op een rijtje.

 

Het volledige dossier is te lezen op Kennislink

Leave a Reply